فلش مموری مقوايی


برای دسترسی آسان به اسناد و اطلاعات در محل كار حرف اول را نظم و دسته بندی ميزند و يكی از بهترين و ساده ترين روشها زدن برچسب بر روی بسته های اطلاعاتی‌است.
حال آنكه در اين دوران بسته های اطلاعاتی ما ديگر فقط شامل زونكنها و پوشه ها نمیشوند بلكه فايل هايی هستند كه بر روی حافظه هايی همچون فلش مموری ها و سی دی قرار گرفته و در دوره ای‌ كهن تر فلاپی ديسك ها قرار داشتند.

صحبت از فلاپی شد مرا به ياد غم و غصه هايی كه با آن داشتم انداخت. با چند بار استفاده كردن از كار مي افتاد اطلاعات را بر رويش ذخيره ميكردم روی يك سيستم اجرا ميشد و سيستم ديگر نمی توانست آن را بخواند. صدا ها و تق تق كردن هايش و از همه بدتر حجم كمش ولی با تمام بدی هايش يك حسن داشت يك برچسب كاغذی روی آن قرار ميگرفت كه براحتی ميشد نوع اطلاعاتی كه درونش بود را با يك خودكار يا يك ماژيك روی آن نوشت.

Art.Lebedev Studio همين يك برتری كه اين فلاپی ها نسبت به فلش ها داشتند را از آن ها گرفت و در اقدام جديدش فلش مموری های مقوايی در ظرفيت های 4و8و16 گيگابايتی توليد كرده است كه علاوه بر كوچكی و سبكی و حجم فراوانش براحتی اين امكان را به ما ميدهد كه نوع اطلاعات موجود درون آنها را بر رويشان بنويسيم و به آسانی هر چه تمام تر به اطلاعاتمان دسترسی داشته باشيم.

همراهی به سادگی spacephone

در بازار پر زرق و برق تلفن های هوشمند و در اين رقابت تنگاتنگ، كمپانی های مختلف برای در دست گرفتن بازار و زدن حرف اوّل بين رقبا هر كدام ترفندهای خاص خودشان را دارند و آن چيزی كه مسلم است سادگی و نبود امكانات، بی معناست و برای جامعه مصرف كننده گان جذابيتی به همراه نخواهد داشت مگر آنكه نوع و هدف خاصی از طراحی برای جذب سلايق افراد به سوی يك طرح در ميان باشد.

به خواندن ادامه دهید

پول شمار همراه

تصور كنيد كه يك كيف پر از پول های بسته بندی نشده داريد و بايد اين پول ها را همه را شمارش كنيد. آن لحظه اولين فكری كه به ذهن شما ميرسد می تواند چه چيزی غير از اين باشد ؟ چه خوب بود يك دستگاه پول شمار داشتم تا همه اين پول ها رو شمارش می كردم . خب حالا كجا دستگاه را پيدا كنيم و چه جوری با خودمان حملش كنيم وبه اين طرف و آن طرف ببريم؟

به خواندن ادامه دهید