اسم و فاميل بده …تحويل بگير!

برای هر سايتی كه در «كليك امروز» معرفی ميشد هميشه يك توضيحی هم در كنارش داده ميشد ولی اينبار نميخوام توضيحی در كار باشه فقط وقتی وارد اين سايت شديد يك اسم و فاميل وارد كنيد و ببينيد چه چيزی در انتظار شما هست!

وقتی دمپايی يك اثر می شود!

هنر نزد ايرانيان است و بس ( از اون حرف هایی كه ما رو هميشه از واقعيت دور نگه داشته)
با اينكه هميشه با اين جمله ميانه خوبی نداشتم ولی ناگاه با ديدن اين تصاوير اين جمله در ذهنم ظاهر شد. آيا واقعا قبول داريد كه ايده های خوب در اغلب اوقات در نزد ايرانيان نيست؟ البته به نظر من آن هم دليل اجتماعی و فرهنگی خودش را دارد.

حال بگذريم ، درفرانسه گروهی از جوانان با صدها جفت دمپايی يك اثر جالب خلق كردند.

برای مشاهده تصاوير بزرگتر لطفا برروی عكس ها كليك كنيد
به خواندن ادامه دهید