مهاجرت به سوئد

مهاجرت به كشورهای اروپايی و بلاخص پيشرفته برای كار و تحصيل يا حتی اقامت جزء روياهای بسياری از افراد بخصوص جوانان كشورهای در حال توسعه و يا همان جهان سومی خودمان هست. مهاجرتی كه بسياری آن را راه رسيدن به آمال و آرزوهای خود ميدانند.
اگر شما هم تصميم به مهاجرت گرفته ايد و يا مشتاق هستيد كه اطلاعات مفيد و كاملی از يكی از كشورهای اروپايی مهاجر پذير يعنی سوئد كسب كنيد وبلاگ زير آسمان سوئد يكی از بهترين و كامل ترين منابع در اين زمينه می باشد.
در اين وبلاگ نويسنده از خريد يك سيم كارت تا اجاره كردن يك خانه پا به پا همراه و راهنمای شما خواهد بود و جايی شما را تنها نخواهد گذاشت به عبارتی ميتوان  اذعان داشت يك راهنمای آنلاين است
با بازديد از اين پايگاه اطلاعات جامعی از قبيل تحصيل،كار، مهاجرت،نيازمنديها،زبان،فرهنگ،موسيقی و اقتصاد سوئد كسب خواهيد نمود. البته موارد ذكر شده فقط شامل بخشی از موضوعات می باشد.
از نكات مثبت اين وبلاگ ميتوان به سادگی گفتار در عين جامع و كامل بودن مطالب در آن اشاره داشت و از همه مهمتر اينكه نويسنده  خود در آن محيط در حال كار و زندگی می باشد.

با آرزوی زندگی زيباتر همراه با بهترين فرصت ها برای شما